MyHOST.czMyHOST.czCertifikát o vlastnictví domény: Má nějaký význam?

Pokud jste již někdy prováděli registraci domény, pravděpodobně jste se setkali s nabídkou vystavení „certifikátu o registraci, či chcete-li vlastnictví domény“. Vystavení tohoto potvrzení nabízí téměř většina českých registrátorů domén. Jistě jste si společně se mnou kladli otázku: „K čemu vlastník domény toto potvrzení (certifikát) vlastně potřebuje?“ Z internetových diskusí a dokonce z webů některých registrátorů se mi dostalo odpovědi - potvrzení je nezbytné k nakládání s vlastněnou doménou. V dnešním článku se pokusím objasnit, jak to s těmito úředně vyhlížejícími archy křídového papíru vlastně je a poradit lepší řešení, jak se ujistit o vlastnictví domény.

certifikát,obrázek,dekorace,plakát,dokument,glejt

 

 

Mezi Čechy je stále pevně zakořeněno dávné úsloví: „Co je psáno, to je dáno.“ V tomto případě tomu tak ale rozhodně není. Tento rádoby dokument nemá dá se říct žádnou právní hodnotu a proto je dle mého názoru velmi zvláštní jej vystavovat a ještě navíc pod názvem registrační certifikát. Vybírat za vystavení jakýkoliv poplatek pak působí spíše komicky. Takové potvrzení o stejné faktické hodnotě by si totiž, čistě teoreticky, mohl vystavit každý sám.

 

Jak si tedy ověřit vlastnictví domény?

 

Právní hodnotu mají pouze data vlastníka uvedená v registru správce České národní domény WWW.NIC.CZ. Je proto naprosto nezbytné, neprodleně po registraci provést zpětnou kontrolu záznamů o vlastníkovi dané domény. Nezbytné proto, že je známo několik případů, kdy registrátor zapsal doménu namísto právoplatného vlastníka domény, na sebe samého. V tom případě měl registrátor nadále veškerá vlastnická práva k doméně a mohl s ní teoreticky jakkoliv manipulovat.

Co se týče nakládání s doménou, (prodej,transfer apod.) stačí znát a následně uvést heslo pro transfer, neboli AUTH-ID (authinfo), to se můžete dozvědět na webu WWW.NIC.CZ, nebo Vám jej musí povinně sdělit registrátor Vaší domény. Správce České národní domény NIC.CZ ve svém oficiálním stanovisku uvedl, že žádný dokument typu certifikátu o vlastnictví nevyžadoval a ani nevyžaduje.

 

Jakým způsobem o dokumentu informují registrátoři?

 

Jak už jsem naznačil, v různých diskusích věnovaných tomuto tématu se objevují příspěvky, jejichž autoři uvádějí, že se na webu registrátora, či z jiného zdroje dozvěděli, že je tento zvláštní dokument nezbytný pro operace s doménou (prodej, převod, transfer). Tento mýtus se rychle rozšířil českým internetem a dostal se téměř v obecné povědomí. Tomuto jevu přispívá i fakt, že někteří registrátoři tuto službu zahrnují automaticky do objednávky a uživatel z ní v případě nezájmu musí sám položku vyškrtnout.

Jinde existuje pro změnu možnost, doklad do objednávky zahrnout, ale obvykle chybí podrobné vysvětlení, k čemu že toto potvrzení slouží. Oba tyto případy působí, řekl bych, přinejmenším neseriozně, neboť zákazník v podstatě neví, co si za 150 až 200 Korun navíc k doméně vlastně pořizuje. Pouze u několika poskytovatelů se objevil podrobný a pravdivý popis o pravé hodnotě dokumentu. Jiná společnost tuto službu svým zákazníkům vůbec neposkytuje respektujíc oficiální stanovisko NIC.CZ

 

Jaký je tedy význam tohoto certifikátu?

 

Někteří registrátoři se nenechali zaslepit vidinou výdělku a pravdivě uvádějí, co vlastně svému zákazníkovi za 200,-Kč nabízejí. Dovolím si citovat popis produktu z webu jednoho z registrátorů:

 

„Certifikát o vlastnictví domény je výpis informací o Vaší doméně v originální grafické podobě a na kvalitním papíře. Vlastnictví domény je především virtuální záležitost a proto Vám dáváme tuto zajímavou možnost, jak se svou doménou můžete pochlubit obchodním partnerům. Certifikát je vhodný k zarámování a vyvěšení na zeď Vaší kanceláře nebo reprezentativních místností Vaší společnosti.“

 

Myslím, že k této definici netřeba cokoliv dodat…

 

Autor: David Daneš


Host radí: Zkontrolujte si vlastnictví Vámi zaplacené domény v registru správce České národní domény a dbejte na vyplnění všech údajů včetně adresy a podobně. To že vlastníte přístupová data a na webu se zobrazuje Vaše prezentace v tomto ohledu vůbec nic neznamená.

Zajímavé odkazy: O doménách a webhostingu, Správa majetku, Privátní investice, Správa investičního portfolia, Hedge fondy, Správa investic