MyHOST.czMyHOST.czČeská asociace držitelů domén - ČADD

Poslední středu měsíce března oznámila svůj vznik tisku a široké veřejnosti první česká asociace sdružující vlastníky domén, ČADD. Skupinu zakládajících členů, kteří vlastní na deset tisíc českých domén, vedl k vytvoření sdružení fakt, že dynamika trhu s českými doménami se stabilně pohybuje ve vysokých hodnotách.

"Jedním z nepolevujících měřítek růstu českého internetu je počet domén zaregistrovaných v zóně .cz," řekl mluvčí ČADD Michal Tůma pro server Lupa.cz. "Ten nedávno překročil hranici půl milionu jmen a každý den přibývá kolem 550 nových registrací."

S doménou jakožto artiklem se samozřejmě obchoduje i nadále. Aftermarket, neboli sekundární doménový trh vykazuje podle odhadů sdružení roční obrat blížící se dvěma desítkám milionů korun. Z něhož tvoří celou desetinu jediná transakce, která se podařila uskutečnit jednomu ze zakládajících členů (prodej domény Sperky.cz za 2 mil. Kč).

Za jakým účelem se rozhodlo několik významných osobností českého doménového trhu začít spojovat své síly s ostatními? O tom informuje tato asociace ve stanovách, které naleznete v přesném znění na příslušném webu. Cíle, které si stanovila, jsou bezesporu vysoké. doména,domény,cadd,asociace držitelů domén

ČADD se bude věnovat systematické podpoře růstu prodeje doménových jmen v České republice. Tomu zajisté prospěje i plánované shromažďování, analýza a distribuce odborných informací z oblasti Internetu a doménových jmen veřejnosti. Dalším velmi důležitým úkolem je vypracovávání kvalifikovaných stanovisek a doporučení pro orgány státní správy připravující tvorbu obecně závazných právních předpisů, týkajících se právní regulace těchto oblastí, tj. obchodování s doménovými jmény apod. Svým členům hodlá poskytovat služby v oblasti právní, finanční, cenové, daňové, zahraničně obchodní, technologické, organizace řízení, jakož i vzdělávání v těchto oborech. Samozřejmostí je jednotné vystupování a spolupráce s obdobnými profesními organizacemi v ČR i v zahraničí a taktéž podpora rozvoje zahraničně obchodních styků svých členů.

Otázkou zůstává, jak přínosná bude činnost společenství a jak vlivnou organizací se stane. Za měsíc své existence uskutečnila ČADD první oficiální setkání doménových nadšenců s názvem "Domain Day", o kterém jsme Vás na MyHOST s předstihem informovali. O vývoji této zajímavé asociace se vznešenými, ale nelehkými úkoly, vás budeme i nadále informovat.

Zajímavé odkazy: O doménách a webhostingu, Správa majetku, Privátní investice, Správa investičního portfolia, Hedge fondy, Správa investic