Podmínky pro vložení doménového jména do Burzy domén na portálu MyHOST.cz

Vložením domény do burzy domén na adrese http://www.myhost.cz/domeny dává vkladatel inzertního příspěvku souhlas s následujícími pravidly a podmínkami:

 1. vkladatel doménového jména je výhradním vlastníkem vkládaného doménového jména do Burzy domén

  poznámka: vlastníkem se rozumí subjekt, který má tuto doménu oficiálně zaregistrovanou u registrátora domén
 2. doména musí být vkladatelem úspěšně zaregistrována u registrátora domén - doména, jejíž registrace není úspěšně dokončena a potvrzena registrátorem, nesmí být do Burzy domén vložena
 3. vkladatel je povinen uvádět pravdivé údaje, a to jak tvar doménového jména, tak vlastní kontaktní informace
 4. za chybu při zápisu doménového jména, překliknutí a jiná pochybení vkladatele při vkládání domény do Burzy domén, je zodpovědný vkladatel domény, který je současně zodpovědný za veškeré vzniklé škody a důsledky jeho pochybení
 5. vkladatel domény je povinen dbát na veškerá právní a legislativní ustanovení, doména nesmí porušovat legislativu ČR a EU. Tvar doménového jména nesmí být v rozporu s autorskými právy, ochranou duševního vlastnictví, ochranou osobních údajů, ochrannými známkami a veškerými platnými zákony vztahujícími se k průmyslovému vlastnictví.
 6. provozovatel portálu není zodpovědný za tvar doménového jména, které vložil vkladatel do Burzy domén, tudíž pro provozovatele nevyplývá žádná povinnost ve vztahu ke škodám a důsledkům pochybení způsobených vkladatelem domény.
 7. provozovatel portálu si vyhrazuje právo doménu, která je v rozporu s jakoukoliv z Podmínek pro vložení doménového jména do Burzy domén na portálu MyHOST.cz, kdykoliv ze systému smazat bez jakékoliv náhrady škody.
 8. provozovatel portálu nenese odpovědnost za škody vzniklé technickým zázemím portálu MyHOST.cz, v případě jakéhokoliv výpadku hostingu či funkce stránek, nemá vkladatel domény nárok na náhradu vzniklé škody.
 9. provozovatel portálu si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv rozšiřovat, měnit či jakkoliv jinak upravovat.