MyHOST.czMyHOST.czNovinky, články, hostingy, reklama, inzerce


V případě zájmu o vkládání příspěvků, sponzorovaných příspěvků, inzerce či reklamy na stránky MyHOST.cz jsou Vám k dispozici tyto možnosti:Novinky (úvodní stránka)

Vložení novinky ZDARMA

Váš krátký text (novinka) se zařadí na pozici jako poslední přidaná, bez jakéhokoliv zvýraznění. Jedná se o běžnou novinku (krátkou aktualitu). Vždy je uveden zdroj, vkladatel, případně autorský odkaz. Text novinky, kterou chcete vložit pošlete administrátorovi. Platí pro běžné vkladatele, nikoliv webhostery.

Novinka webhostera

Váš krátký text (novinka) se zařadí na pozici jako poslední přidaná, bez jakéhokoliv zvýraznění. Jedná se o běžnou novinku (krátkou aktualitu). Napsání textu novinky jsme schopni také zajistit. Cena služby: 100,-Kč/měsíc. OBJEDNAT

Akce! Pro všechny webhostery, kteří se zaregistrují do sekce Hostingy / Parametry (100,-Kč/měsíc) platí do odvolání nabídka přidávání Novinek ZDARMA. Novinky se zobrazují na úvodní stránce! Pro více informací kontaktujte administrátora...

Sponzorované novinka webhostera (placená služba)

Novinka se zařadí před všechny ostatní. Bude zvýrazněna, zelenou barvou. Jako sponzorovaná (zvýrazněná) se bude zobrazovat po dobu 14-ti dnů. Vždy je uveden zdroj, vkladatel. Napsání textu novinky jsme schopni také zajistit. Cena služby: 220Kč/14 dní jako sponzorovaná dále jako běžná novinka

. OBJEDNAT

Reklama mezi novinkami

Po každé novince se může zobrazovat Vaše textová reklama nebo banner s maximálním omezením velikosti 745x100px.
OBJEDNAT

Cena služby: 500Kč/měsíc

Reklama pod všemi novinkami

Pod všemi novinkami, tedy úplně dole na stránce, se může zobrazovat Vaše textová reklama nebo banner s maximálním omezením velikosti 745x100px. OBJEDNAT

Cena služby: 300Kč/měsíc

Nejsme plátci DPH. Veškeré uvedené ceny jsou koncové.Hostingy

Vložení webhostingu

.viz vložení parametrů hostingu

Vložení sponzorovaného webhostingu

Popisek webhostingu se bude zobrazovat jako sponzorovaný, tedy zvýrazněný a před všemi ostatními (nahoře). Jako sponzorovaný bude uveden v sekci Hostingy ale také v sekci Parametry, kde bude spolu s parametry zobrazen zvýrazněně před ostatními. Pro vložení do sekce Parametry je třeba dále specifikovat 1 z programů provozovatele webhostingu, pokud možno ten nejběžnější (nejznámější) včetně technických údajů a parametrů. Dále je zde možnost uvedení ostatních programů a souvisejících služeb. Cena za vložení sponzorovaného hostingu/parametrů v sekci Hostingy/Parametry je 1000Kč/měsíc. Veškeré texty jsme schopni zajistit. OBJEDNAT

Reklama mezi hostingy

Po každém druhém hostingu se může zobrazovat Vaše textová reklama nebo banner s maximálním omezením velikosti 745x100px.
OBJEDNAT

Cena služby: 700Kč/měsíc

Reklama pod všemi hostingy

Pod všemi hostingy, tedy úplně dole na stránce, se může zobrazovat Vaše textová reklama nebo banner s maximálním omezením velikosti 745x100px.
OBJEDNAT

Cena služby: 400Kč/měsíc

Nejsme plátci DPH. Veškeré uvedené ceny jsou koncové.Parametry

Vložení parametrů hostingu

Popisek webhostingu se bude zobrazovat v kategorii Hostingy a současně bude spolu s parametry uveden v sekci Parametry. Pro vložení do sekce Parametry je třeba dále specifikovat 1 z programů provozovatele webhostingu, pokud možno ten nejběžnější (nejznámější) včetně technických údajů a parametrů. Dále je zde možnost uvedení ostatních programů a souvisejících služeb. Možnost vložení obrázku. Cena za zvěřejnění v sekci Hostingy/Parametry je 100Kč/měsíc. Veškeré texty jsme schopni zajistit. OBJEDNAT

Akce! Pro všechny webhostery, kteří se zaregistrují do sekce Hostingy / Parametry (100,-Kč/měsíc) platí do odvolání nabídka přidávání Novinek ZDARMA. Novinky se zobrazují na úvodní stránce! Pro více informací kontaktujte administrátora...

Sponzorované zobrazení parametrů

.viz vložení sponzorovaného webhostingu, navíc možnost vložení obrázku

Reklama pod všemi parametry

Pod parametry všech webhostingů, tedy úplně dole na stránce, se může zobrazovat Vaše textová reklama nebo banner s maximálním omezením velikosti 745x100px.
OBJEDNAT

Cena služby: 500Kč/měsíc

Nejsme plátci DPH. Veškeré uvedené ceny jsou koncové.Články

Vložení článku ZDARMA

Váš článek se zařadí na pozici nového článku bez zvýraznění. Vždy je uveden zdroj, vkladatel, autorský odkaz. Možnost vložení obrázku. Text článku, který chcete vložit pošlete administrátorovi. Platí pro běžné vkladatele, nikoliv webhostery.

Článek webhostera (placená služba)

Článek se zařadí na pozici nového článku bez zvýraznění. Bude se zobrazovat jako běžný, nesponzorovaný článek. Vždy je uveden zdroj, vkladatel. Možnost vložení obrázku. Napsání článku jsme schopni také zajistit. Cena služby: 500Kč/měsíc. Článek se bude zobrazovat minimálně po dobu 1 měsíce. Možnost dohody dlouhodobého zobrazení. OBJEDNAT

Sponzorovaného článek webhostera (placená služba)

Zvýrazněný článek se zařadí před všechny ostatní, na horní pozici, na které setrvá po dobu 1 měsíce. Dále se bude zobrazovat jako nesponzorovaný, tedy přestane být barevně zvýrazněn. Vždy je uveden zdroj, vkladatel. Možnost vložení obrázku. Napsání článku jsme schopni také zajistit. Cena služby: 1000Kč/měsíc. OBJEDNAT

Recenze webhostingu (placená služba)

Recenze webhostingové společnosti, webhostingového programu. Jedná se o článek, který se bude zobrazovat v kategorii Články a bude zaměřen výhradně na služby webhostera - zadavatele. Recenze nebude zvýrazněna. Napsání textu recenze je zahrnuta v ceně, ale můžete dodat vlastní podklady. Cena služby: 700,-Kč Recenze se bude zobrazovat minimálně po dobu 1 měsíce. Možnost dohody dlouhodobého zobrazení.OBJEDNAT

Sponzorovaná recenze webhostingu (placená služba)

Sponzorovaná recenze webhostingové společnosti, webhostingového programu. Jedná se o článek, který se bude zobrazovat v kategorii Články a bude zaměřen výhradně na služby webhostera - zadavatele. Recenze bude zvýrazněna zeleně a bude se zobrazovat před ostatními po dobu 1 měsíce. Napsání textu recenze je zahrnuta v ceně, ale můžete dodat vlastní podklady. Cena služby: 1800,-Kč. Recenze se bude zobrazovat minimálně po dobu 1 měsíce. Možnost dohody dlouhodobého zobrazení. OBJEDNAT

Reklama mezi články

Po každém druhém článku se může zobrazovat Vaše textová reklama nebo banner s maximálním omezením velikosti 745x100px. OBJEDNAT

Cena služby: 400Kč/měsíc

Reklama pod všemi články

Pod všemi články, tedy úplně dole na stránce, se může zobrazovat Vaše textová reklama nebo banner s maximálním omezením velikosti 745x100px. OBJEDNAT

Cena služby: 250Kč/měsíc

Nejsme plátci DPH. Veškeré uvedené ceny jsou koncové.Napsání novinky, článku, textu k webhostingu

Máte problém s napsáním článku, novinky či textu k webhostingu? Pomůžeme Vám s tím. Pro nás to problém není. Zajistíme Vám kvalitní texty, popisky, slogany vhodné pro prezentaci na stránkách MyHOST.cz. Texty si můžete snadno OBJEDNAT. Cena záleží vždy na rozsahu práce. Tuto službu zajišťuje copywriting tým Webcreative.cz

Akce: Pokud si objednáte sponzorovaný zápis hostingu na dobu 1 roku, získáte vytvoření všech textů ZDARMA!Obecné informace

Řazení příspěvků

Nový příspěvek se zařadí vždy nahoru. Sponzorovaný (zvýrazněný zeleně) příspěvek však na rozdíl od nesponzorovaného na této pozici zůstane
po dobu zaplacení služby. Sponzorované příspěvky se řadí chronologicky, dle data objednávky. Nově vložený se zařadí vždy nad starší.

Možnost vložit obrázek

Možnost vložit obrázek má vždy každý, a to bez ohledu na sponzorovaný či nesponzorovaný příspěvek. Obrázek však za žádných okolností nesmí porušovat autorské zákony, ochranné známky a jakákoliv jiná ustanovení legislativy průmyslového vlastnictví.Výhody sponzorovaných novinek a článků

  • zařadí se na první (horní) pozici
  • barevné zvýraznění (barva pozadí, barva textu)
  • text může být více prolinkovaný
  • máte možnost sami napsat veškerý text

Objednávka

Pro vytvoření objednávky nebo více informací zkontaktujte administrátora.
Provozovatel portálu nenese odpovědnost za výpadky hostingu a chyby ve funkčnosti stránek. Provozovateli tudíž nevyplývá žádná povinnost ve vztahu k náhradě vzniklých škod způsobených jakoukoliv okolností technického charakteru.Zajímavé odkazy: O doménách a webhostingu